Σίδερο μαλλιών Reminghton, S-1510

Andreas Charalambous

Σίδερο μαλλιών Reminghton, S-1510

€ 32.00 € 30.00 32.00

Add to Cart
Εύρος θερμοκρασιών: 180°C έως 220°C

Διακόπτης On/off με ένδειξη LED

Κεραμικές πλάκες

Αντιστατικό

Λείες πλάκες

Προθέρμανση σε 30 δευτερόλεπτα
0 €0.00